Preskriptionstid är det tidsspann som en person kan bli åtalad för ett brott. Om ett brott begås år 2020 men ingen lyckas hitta eller döma någon misstänkt kan alltså den personen efter många år bli friad och inte längre riskera åtal. Men hur lång preskriptionstiden är beror mycket på vilken typ av brott det handlar om. När det kommer till sexualbrott, exempelvis en våldtäkt, varierar preskriptionstiden beroende på vilken grad av våldtäkt det handlar om. För grov våldtäkt är preskriptionstiden 15 år, är den inte grov är tiden istället 10 år. Dock har man en särskilt lag gällande barn som varit med om sexualbrott. Ett litet barn kan omöjligt tvingas ta hand om sitt fall på egen hand när hen är så pass litet. För att ge barnet samma chans och rättigheter som alla väntar man med att räkna preskriptionstiden från den dagen som barnet fyller 18 år. Därför kan det ibland först verka som att viss preskriptionstid är längre än 15 år, exempelvis i Billdalsfallet.

Billdalsfallet handlar om en man som våldtog en liten flicka på åtta år och som dömdes 24 år senare. Då är det ju lätt att tro att preskriptionstiden var 24 år, men så var det ju inte, egentligen hade det gått 14 år (och för grov våldtäkt, vilket Billdalsfallet var, gäller 15 års preskriptionstid).

 

Allmänt om preskription för sexualbrott och andra brott

Som vi nämnde kort ovan gäller olika lång preskriptionstid beroende på vilken sorts brott som begåtts. För brott som endast skulle gett ett års fängelse gäller exempelvis två års preskriptionstid. Skulle brottet ha lett till åtta års fängelse är preskriptionstiden 10 år. De grövsta brotten som är:

  • Mord och/eller dråp
  • Grovt folkrättsbrott
  • Folkmord
  • Terrorism eller försök till terrorism

har ingen preskriptionstid vilket innebär att man kan dömas väldigt lång tid efter brotten utförts. Dock måste polisen radera (gallra ur) spaningsuppgifterna man samlat när det gått 70 år efter brottet, exempelvis efter ett mord. Det är lite som en informell preskriptionstid.

 

Möjligtvis ny preskriptionstid för sexualbrott mot barn

Preskriptionstid för sexualbrott kan minst sagt verka korta. Har ett barn varit med om ett eller flera sexuella övergrepp som liten kan det mycket väl ta lång tid att bearbeta det som hänt, även om preskriptionstiden börjar räknas från och med att barnet fyller 18 år. Nu har dock regeringen lämnat in en lagrådsremiss där man har förslag om att öka preskriptionstiden eller ta bort den helt och hållet när det kommer till sexualbrott mot barn. Förslaget lämnades in till Regeringen i slutet av 2019 så möjligtvis får vi se resultat av det framöver.

Det finns många argument huruvida preskriptionstid är bra eller inte. Fördelar kan vara att åklagaren får tidspress på att få klart utredningen samt att höja misstankegraden. När en person då häktas blir det ett avbrott i preskriptionstiden. Nackdelar är såklart att en del brottsoffer aldrig kommer hinna få sin upprättelse. Med detta system kan dessutom många gärningsmän hålla sig gömda tills preskriptionstiden går ut.