När får man ha sex?

När får man ha sex?

I Sverige finns det lagar om när och med vem man får ha sex med. Du har säkert hört talas om byxmyndigheten, när man fyller femton år. Det är lätt att tro att det är från och med femton års ålder man får börja ha sex. Men egentligen säger lagen att det är förbjudet...
Preskriptionstid för sexualbrott

Preskriptionstid för sexualbrott

Preskriptionstid är det tidsspann som en person kan bli åtalad för ett brott. Om ett brott begås år 2020 men ingen lyckas hitta eller döma någon misstänkt kan alltså den personen efter många år bli friad och inte längre riskera åtal. Men hur lång preskriptionstiden är...