Sexuella övergrepp

Det är helt och hållet olagligt att ha sex med någon mot dennes vilja. Men det kan också vara svårt ibland att veta vad som räknas som ett sexuellt övergrepp och sexuella trakasserier. Det första du bör veta om du misstänker eller vet att du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp är att det aldrig är ditt fel. Det finns alltid bra hjälp och stöd att få för dig som blivit utsatt.

 

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp kan vara både fysiska och icke-fysiska. En våldtäkt är ett sexuellt övergrepp, men även att tvingas se och titta på sexuella saker, exempelvis om en person skickar bilder på sitt kön på internet, är även det ett sexuellt övergrepp och något som är olagligt. Fysiska sexuella övergrepp kan bland annat innebära:

  • En våldtäkt.
  • Att någon tar på din kropp utan att du vill (exempelvis att någon rör dina privata delar eller får dig att känna dig obekväm).

Men därtill finns det mängder av andra handlingar som också räknas som sexuella övergrepp och trakasserier.

 

Olika typer av sexuella övergrepp

Du behöver inte ha blivit våldtagen för att det ska räknas som ett sexuellt övergrepp. Kanske har du varit med om något av följande?

  • När någon skickar bilder på sitt kön till dig utan att du vill, eller kanske skickar videor när en person masturberar eller utför sexuella handlingar.
  • När någon skriver sexuella saker till dig utan att du vill.

Detta är också en form av sexuellt ofredande och sexuellt övergrepp.

 

Sexuella övergrepp statistik

Tyvärr är det otroligt vanligt att människor blir utsatta för sexuella övergrepp, så många som en av fem under 18 år har varit med om ett sexuellt övergrepp. Om du själv blivit drabbad finns det hjälp att få, även om det kan kännas läskigt att berätta. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel. Det spelar heller ingen roll om du inte skrek och slogs för ditt liv. Många som blir utsatta för ett sexuellt övergrepp blir så rädda och chockade att de inte vågar skrika och slåss. Det är inget fel, du har fortfarande blivit utsatt för övergrepp.

Om du varit med om ett sexuellt övergrepp eller trakasserier är det viktigt att du berättar för en vuxen. Om du känner att du inte vågar kan ett första steg vara att kontakta en stödmottagning, exempelvis BUP, BRIS eller socialtjänsten. Du kan ofta chatta eller ringa någon utan att behöva träffas.

 

Sexuella övergrepp mot barn

Statistiken över sexuella övergrepp är mörk, bara här i Sverige. Så många som 18 000 sexualbrott anmäls varje år och detta är sexuella övergrepp mot barn, alltså personer som är under åldern 18 år. Så många som 3 000 våldtäkter mot barn anmäls årligen och ytterligare 3 000 våldtäkter mot vuxna anmäls varje år. Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet, är mörkertalet enormt då endast 2 av 10 sexualbrott anmäls. Många vågar inte anmäla brott eftersom de är rädda att inte bli trodda eller att gärningsmannen går fri. Så få som 4,2 % av alla anmälda sexualbrott leder till fällande dom. Exempelvis anmäldes så många som 3 170 anmälningar för sexuella övergrepp mot barn. Av dessa ledde endast 134 fall till fällande dom.