Anhöriga

Också som anhörig är du välkomna att ta kontakt med föreningen. Du kanske kände att något inte var som det skulle, men du kunde inte i din vildaste fantasi tänka dig att ditt barn utsattes för sexuella övergrepp av den person som du hade valt att dela ditt liv med. Kanske var det en bekant som du med trygg förvissning överlämnade ditt barn till. I efterhand kan du anklaga dig själv för att du inte förstod. Dina skuldkänslor kan i dag stå i vägen för en sund relation mellan dig och ditt utsatta barn.

Också syskon kan känna skuldkänslor inför vad som har hänt men också ilska inför särbehandling och upplevda orättvisor. Genom att möta andra med liknande erfarenheter och i en trygg omgivning få ge uttryck också för känslor som känns förbjudna, kan skuld avlastas och möjligheten att lämna och gå vidare i livet framstå som uppnåeliga.

För dig som lever tillsammans med någon, som utsatts för sexuella övergrepp som barn, kan det kännas svårt att förstå reaktioner och tankesätt hos din partner. Hos HOPP Norrköping kan du träffa andra i samma situation eller prata med någon som kan klargöra för dig de speciella svårigheter din partner lever med och hur du bäst kan förhålla dig till detta.