Samtalsgrupperna leds av erfarna gruppledare.

Gruppen består av 5-6 deltagare. Nya tillkommer allt eftersom plats kan beredas.  Mansgrupper leds vanligen av män och kvinnogrupper av kvinnor.

Varför prata i grupp? För den som varit utsatt för övergrepp finns det många frågetecken att räta ut. Vad är normalt och vad är onormalt? Varför hände det just mig och varför i just min familj? Övergreppen rubbar tilltron både till självet och till omgivningen. Man får problem med tillit, kärlek och nära relationer i vuxen ålder. Oftast har man svårt att prata med sin närmaste omgivning om alla känslor som hör samman med övergreppen. Genom att vi talar om våra känslor tillsammans kan vi få distans till det som hänt.

Vår filosofi är lösningsinriktad vilket innebär att vi tar fasta på det som fungerar och anser att förändring är möjlig. Vi lär oss själva och varandra hur man lämnar offerrollen för att i stället bli en kompetent och värdig individ.

Kontakta oss

Telefon 0765 -85 97 50  Mail  kontakt@norrkoping.se

Vi tar emot besök efter överenskommelse.