Vi vet av erfarenhet att man kan leva ett bra liv trots att man en gång blev utsatt för sexuella övergrepp. Att mötas i ett igenkännande ger lindring i den egna känslan av hopplöshet. I gruppen kan vi tillsammans klargöra följderna av övergreppen och bearbeta känslor som skam och sorg.

Här finner man som kompetent självständig individ  vägen till en positiv, hälsosam livsstil.