Medlem

Du kan stödja HOPP Norrköping genom att bli medlem till en kostnad av 100 kr per kalenderår. Bli medlem genom att betala in 100 kr på bankgiro 487-9359.

Skriv ditt namn, adress, e-postadress/telefonnummer och stödmedlem.