Vad är sexuella övergrepp

Vuxna
Sexuellt övergrepp är när någon tvingar eller hotar en annan person mot dennes vilja att utföra sexuella handlingar. Sexuellt övergrepp är det också fråga om när någon utnyttjar att den andra personen är t ex medvetslös, sover, är berusad eller drogpåverkad, är sjuk eller skadad eller på annat sätt är i hjälplöst tillstånd. De flesta övergrepp sker i hemmet av någon närstående.

Barn under 15 år
I Sverige är det överhuvudtaget inte tillåtet att ha sex med barn som är under 15 år. Något våld eller tvång behöver inte ha använts mot barnet för att det ska vara straffbart. Det är den som är vuxen, aldrig barnet som har ansvaret för att sexuella handlingar med barn inte sker. Den som är vuxen och ändå gör sexuella handlingar med barn kan komma att dömas för våldtäkt mot barn.

Barn under 18 år
Det är ett lika allvarligt brott om en vuxen begår sexuella handlingar mot ett barn som är under 18 år om den vuxne är barnets förälder eller styvförälder, barnets vårdnadshavare eller är en annan vuxen som ingår i barnets familjekrets eller har ett liknande förhållande till barnet. Våld eller tvång behöver inte ha använts mot barnet. Det som gör sig skyldig till att begå sexuella handlingar mot barnet kan komma att dömas för våldtäkt mot barn.

Det är ett sexuellt övergrepp när någon, till exempel din kompis, granne, man, fru, pappa, mamma, syskon eller någon annan får dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja. Ingen har rätt att tvinga dig till någonting som du inte vill. Är du barn ska du inte alls behöva komma i kontakt med sexuella handlingar som någon annan vill få dig att göra. Händer det ändå så berätta om det för en vuxen som du känner att litar på.