Konsekvenser

Konsekvenser av sexuella övergrepp
Alla reagerar på olika sätt efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ofta kan den som blivit utsatt känna sig deprimerad Vissa kan reagera med dissociation och minnesluckor. Andra vanliga reaktioner är sömnproblem, ångest, sexuella problem, dålig självbild, värk, muskelspänningar, ätstörningar, självskadebeteenden, alkohol/drogproblem och relationsproblem.

Att bli utsatt för sexuella övergrepp är en starkt kränkande och traumatisk händelse som kan ge omfattande och djupa skador på personens identitet. Om rätt hjälp och stöd inte ges kan den som drabbats få utstå livslånga känslomässiga skador som kan komma att påverka hans eller hennes livskvalitet.

Inte sällan ställs diagnosen Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) på dem som kommit under behandling.

Våga berätta
För de flesta är det svårt att berätta. Skuldkänslor och tvivel kan göra det ännu svårare. Kanske tänker du inte på det som ett övergrepp utan går istället länge och mår dåligt. Tänk på att det är aldrig försent att berätta.

Polisanmälan
Sexuella övergrepp är ett brott. Du har rätt att polisanmäla brottet. Ta med dig någon du litar på och som kan stärka dig vid polisanmälan. Var förberedd på att polisen kan komma ställa många intima och svåra frågor. HOPP kan hjälpa dig att förbereda dig inför en polisanmälan.