Att bearbeta övergreppen

Alla människor är individer, med sin unika livshistoria. Det gäller även personer som utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom. Därför kommer med nödvändighet varje försök att staka ut linjer för en bearbetningsprocess eller rita ett mönster över läkningen av ett sexuellt trauma att bli ofullständigt och förenklat. Vissa som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen fungerar relativt väl medan andra har stora svårigheter. En del kommer till en punkt där de behöver bearbeta det som hänt.
Bearbetningen handlar om en process av ökat medvetande, och det kan vara smärtsamt i sig. Kanske är det föraningen om detta som gör att steget till att söka hjälp känns stort för många.
Men det är viktigt att veta att även om det känns som om det tar lång tid att läka och man undrar om man aldrig ska få ”börja leva” eller ”bara vara”, så har vi på HOPP inte mött någon som gått denna väg och sen sagt ”det var inte värt det”.