Syfte och mål

Syfte
Vi vill verka för att förbättra behandling för alla dem som berörs av sexuella övergrepp, men vi har också en strävan efter att arbeta förebyggande.

Mål
Vår huvudsakliga målsättning är att bedriva individuella stödsamtal och samtalsgrupper för kvinnor och män som utsatts för sexuella övergrepp men vi vill också kunna finnas till för anhöriga.Genom att informera om föreningens verksamhet kan vi bidra till ökad kunskap om och motverka spridning av myter kring sexuella övergrepp.

Hopp är medlem i UNIZON