Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet och verkställer beslut i enlighet med årsmötets intentioner.

 

Styrelsemedlemmar är:

Marianne Lundberg Söderström ( ordförande )

Lina Blikstad ( vice ordförande)

Susanne Jehrlander ( kassör )

Vakant

Maria Skarin/Emma Sköld( suppleant )

Kenneth Orest ( supplean

Susanne Halling ( revisor )